Barn fortjener

digitale rettigheter


«Barns digitale rettigheter» er et sett grunnleggende rettigheter som bør gjelde for alle norske elever og ligge til grunn for ambisjonen om å gjøre norsk skole til verdens beste.

BARNS DIGITALE RETTIGHETER
PARTNERE

Alliansen som har utviklet «Barns digitale rettigheter» består av flere aktører som er opptatt av teknologi, barn og utdanning. Flere skolebarn og lærere har også vært med på å utarbeide rettighetene.

LÆR MER

Det er viktig at utdanningen endrer segi takt med teknologiutviklingen

Signer for a stotte at alle barn i Norge skal ha like digitale rettigheter

Thank you! Your message was sent successfully. We will get back to you shortly.
KONTAKT

Ta kontakt med oss!

Vi vil gjerne høre fra deg dersom du er interessert i «Barns digitale rettigheter».

Kontakt oss gjerne her dersom du vil bidra, har innspill eller om du lurer på noe angående «Barns digitale rettigheter».
Takk! Din beskjed ble sendt. Du hører fra oss.