BARNS DIGITALE RETTIGHETER

Vi kommer til Arendalsuka

I forbindelse med Barns digitale rettigheter er Atea er tilstede under Arendalsuka tirsdag 15. august og arrangerer en faglig diskusjon med innlegg fra flere tunge aktører innen både utdanning og teknologi, samt etterfølgende paneldiskusjon mellom politikere, eksperter og digitale innovatører rundt temaet:

 

Morgendagens kompetanse – hvordan ruster vi kidsa for en digital fremtid?


2 av 3 førsteklassinger vil ende opp i yrker som enda ikke er funnet opp, ifølge World Economic Forum. Så hvilke krav stiller utviklingen til undervisningen i den norske grunnskolen?

 

I den offentlige utredningen «Hindre for digital verdiskaping» (NOU 2013:2) fra Digitutvalget vises det til EUs Digital Agenda Scoreboard, der det går frem at «Norge scorer langt under gjennomsnittet for Europa når det kommer til hvordan digitale ferdigheter tilegnes gjennom utdanningen». Hver fjerde norske ungdomsskoleelev mangler dessuten helt nødvendige ferdigheter for å kunne mestre en hverdag som blir stadig mer digitalisert, har tidligere undersøkelser vist.

 

Så hvordan kan skolen bidra til å unngå at det skapes et digitalt klasseskille mellom de som har tilgang på digitale verktøy, og de som ikke har det? Vi mener alle norske skolebarn bør ha noen grunnleggende digitale rettigheter. Under arrangementet åpner vi derfor også for diskusjon rundt et sett med rettigheter som vi i samarbeid har utviklet.

 

Agenda tirsdag 15. august:

  • 14.45-15.00: Foredrag: Michael Jacobs (CEO, Atea) – Barns Digitale Rettigheter
  • 15.00-15.15: Foredrag: Trond Ingebretsen, Senter for IKT i utdanningen – Monitor 2016
  • 15-15.45: Paneldebatt

 

Deltakerliste paneldebatt:

  • Heidi Austlid, IKT Norge
  • Hege Tollerud, Oslo EdTech Cluster
  • Ingrid Somdal Åmodt-Vinje, Abelia
  • Audun Herning, partisekretær i SV
  • Lasse Fredheim, Unge Høyre
  • Michael Jacobs, Atea

 

Dato: Tirsdag 15/8-2017

Tid: 14:45-15:45

Sted: DN-teltet, Arendal sentrum

 

Last ned alle rettighetene