BARNS DIGITALE RETTIGHETER

Se hvordan vi utviklet rettighetene

«Barnas digitale rettigheter» er et arbeid som har pågått siden vinteren 2017. Da innså Atea at det var på tide å slå et slag for at barn som går på skolen i dag i større grad får benytte seg av teknologi. Atea tok derfor kontakt med en rekke relevante virksomheter og organisasjoner og foreslo at vi skulle gå sammen om å utvikle noen digitale rettigheter for barn. Det var noe svært mange ønsket å bidra til.

 

De ulike samarbeidspartnerne ble deretter oppfordret til å komme opp med 1-2 rettigheter som de fra sitt ståsted mente var særlig viktig. Dette tok vi med oss inn i en felles workshop der vi også hadde barn i barneskolealder med oss. I denne kom vi frem til hovedtrekkene. Etter en siste finpuss på formuleringer vedtok vi i fellesskap «Barns digitale rettigheter» nå i sommer.

 

 

Last ned alle rettighetene