BARNS DIGITALE RETTIGHETER

Om barns digitale rettigheter

«Barns digitale rettigheter» er et sett grunnleggende rettigheter som vi mener at bør gjelde for alle skolebarn i Norge og som bør ligge til grunn for det videre arbeidet med å oppfylle ambisjonen om å gjøre norsk skole til verdens beste.

Rettighetene er utviklet i et samarbeid mellom Atea, IKT Norge, Oslo EdTech Cluster og Norway Makers og forretningspartnerne Apple, Microsoft, HP, Dell, Lenovo, Logitech og Cisco. Flere skolebarn, blant annet fra Teglverket skole i Oslo, har også vært med på utviklingen av rettighetene.

 

«Barns digitale rettigheter» er utviklet fordi alliansen bak dem mener at vi skylder barna våre å gjøre alt vi kan for å sikre at de har det som skal til for å møte en digitalisert og automatisert fremtid. Vi kan ikke sitte stille og se på at det skapes et digitalt klasseskille mellom de som får bruke digitale verktøy på skolen og i undervisningen, og de som ikke får det. Alle barn skal ha like digitale rettigheter.

 

Et rom fullt av PCer eller en bunke nettbrett stablet i en skuff har minimal verdi hvis de ikke blir brukt. Det handler ikke lenger om å få på plass nødvendig utstyr på norske skoler, men heller å la elevene ta i bruk det utstyret som allerede finnes på skolene. Da er nøkkelen lærere som har digital kompetanse og som er motiverte til å ta i bruk nye, digitale verktøy og metoder i undervisningen.

Last ned alle rettighetene