BARNS DIGITALE RETTIGHETER

Partnere

Barns digitale rettigheter er utviklet i et samarbeid mellom Atea, IKT Norge, Oslo EdTech Cluster og Norway Makers og forretningspartnerne Apple, Microsoft, HP, Dell, Lenovo, Logitech og Cisco. Flere skolebarn, blant annet fra Teglverket skole i Oslo, har også vært med på utviklingen av rettighetene.

Arbeidet med å utvikle rettighetene startet vinteren 2017. Da innså Atea at det var på tide å slå et slag for at barn som går på skolen i dag i større grad får benytte seg av teknologi. Ofte handler det om å la elevene ta i bruk det utstyret som allerede finnes på norske skoler.

Atea tok derfor kontakt med en rekke relevante virksomheter og organisasjoner og foreslo at vi skulle gå sammen om å utvikle noen digitale rettigheter for barn. Det var noe svært mange ønsket å bidra til. De ulike samarbeidspartnerne ble deretter oppfordret til å komme opp med 1-2 rettigheter som de fra sitt ståsted mente var særlig viktig. Dette tok vi med oss inn i en felles workshop der vi også hadde barn i barneskolealder med oss. I workshopen kom vi frem til hovedtrekkene. Etter en siste finpuss på formuleringer vedtok vi i fellesskap «Barns digitale rettigheter» i løpet av sommeren 2017.

 

LagreLagre

– Vi skylder barna våre å gjøre alt vi kan for å sikre at de har det som skal til for å møte en digitalisert og automatisert fremtid. Derfor kan vi ikke sitte stille og se på at det skapes et digitalt klasseskille mellom de som får bruke digitale verktøy på skolen og i undervisningen, og de som ikke får det. Alle barn skal ha like digitale rettigheter.
Last ned alle rettighetene