BARNS DIGITALE RETTIGHETER

3. Alle barn har rett til en utdanning som forbereder dem på et arbeidsliv i et stadig mer automatisert samfunn.

Det er viktig at utdanningen endrer seg i takt med teknologiutviklingen.

World Economic Forum (WEF) spår at 65 % av barna som starter på barneskolen i dag vil ende opp med å jobbe i helt nye yrker som vi ikke engang kjenner til i dag. Ifølge en svensk forskningsrapport er annenhver jobb i Sverige automatisert om 20 år, og det er ingen grunn til å tro at tilstandene ikke vil være sammenlignbare i Norge. Endringene vil bare fortsette å akselerere fremover grunnet den raske utviklingen innenfor robotteknologi, selvkjørende transportløsninger, kunstig teknologi og bioteknologi. I praksis betyr det at vi som er voksne må lære oss å forberede barna på en fremtid som ikke vi selv kjenner til. Vi må sørge for at dagens lærere tilegner dagens elever kunnskap, som gjør at de er forberedt på å utvikle og sette seg inn i fremtidens yrker.

Skolen er en viktig arena for å la elevene erfare at teknologi er et redskap hvor man må bruke hodet, hendene og skapende evner, (udir, 2016) for å være forberedt på å tilpasse seg endringene. Problemløsning, kritisk tenkning og kreativitet er ifølge WEF sin rapport, The Future of Jobs (2016), de topp tre viktigste egenskapene som en arbeidsplass trenger ved innføring av ny teknologi. Disse egenskapene må det legges vekt på i skolen, slik at fremtidens ledere vet hvordan man skal navigere i et landskap som få tidligere har erfaring

Last ned alle rettighetene