BARNS DIGITALE RETTIGHETER

4. Alle barn har rett til å lære digitale ferdigheter som legger til rette for deltagelse i en digitalisert hverdag.

Manglende tilgang til teknologi kan i ytterste konsekvens føre til større skiller mellom barn som vokser opp i dag. Her kan skolen være en arena for å utjevne forskjellene

Dagens barn og ungdom kan ikke huske en verden uten internett, Messenger, Snapchat, Youtube og Facebook. Daglig er de aktive mediebrukere, konsumenter og produsenter av digitalt innhold på en rekke områder. Det er mange prosesser i hverdagslivet i dag som er digitalisert. Man betaler regningene sine på nett, man mottar og sender inn skattekortet over nett og man bestiller legetimer over nett, for å nevne noe. For å komme seg rundt i dagens samfunn må man rett og slett ha en grunnleggende digital kompetanse.

I Norge er vi generelt sett ganske digitalt anlagt. Norge er et av de landene som er fremst på å bruke digitale verktøy, ifølge PISA-undersøkelsen fra 2015. Det er grunn til å tro at denne utviklingen bare kommer til å bli forsterket i årene som kommer. Mange barn utvikler denne digitale kompetansen hjemme.

 

Likevel er det forskjeller på hvor digitalt anlagte vi er. Selv om vi er langt fremme på digitale forutsetninger, viser også PISA-undersøkelsen at hver enkelt elevs bakgrunn har stor betydning for elevenes digitale forståelse. Dermed kan teknologi også være med på å forsterke skillene mellom folk. Dette betyr at skolen har et viktig oppdrag med å bygge bro over skillene som teknologien kan være med på å skape. Oppdraget handler ikke bare om bruk, men det handler også om den enkelte elevs tilgang på teknologi.

 

For at elever skal kunne være forberedt på et voksenliv må skolen legge til rette for at alle elever har generell forståelse for bruk av digitale verktøy, både innenfor og utenfor skolekonteksten.

 

Last ned alle rettighetene