BARNS DIGITALE RETTIGHETER

8. Alle barn har rett til å få påvirke hvilke digitale hjelpemidler som benyttes i undervisningen.

Barn er digitalt innfødte, i motsetning til beslutningstakerne som bestemmer og avgjør hvordan digitale verktøy skal brukes i skole og arbeidsliv.

Barn og unge er i dag aktive mediebrukere. De er og konsumenter og produsenter av digitalt innhold på en rekke områder. Som resten av befolkningen vil deres forventninger til teknologien de bruker være smittende, og verktøy som ikke leverer til deres forventninger vil føre til misnøye og redusert læringseffekt.

Eksempelvis avgjør i dag skoleledelsen hvilke datamaskiner som skal kjøpes inn, og det blir derfor varierende kvalitet på utstyr hos de ulike skolene. I tillegg vil ulike barn ha ulike forutsetninger, interesser og behov for bruk av egen datamaskin hjemme. Dermed ender man gjerne opp med å måtte ha to maskiner. Dersom elevene selv hadde fått komme med innspill kunne ressursene blitt utnyttet enda mer effektivt for dagens ungdom.

 

Det tas beslutninger for bruk som kan begrense potensial fremfor å fremme det. Skolen kunne med fordel tilpasset både innkjøp og læringssituasjoner, slik at ressursene utnyttes på barnas egne premisser.

LagreLagre

Last ned alle rettighetene