BARNS DIGITALE RETTIGHETER

1. Alle barn har rett til å lære seg koding på skolen – det nye språket som barn må beherske for ikke å bli digitale analfabeter i fremtiden.

Flere land ser viktigheten av programmering i skolen, men Norge sakker dessverre akterut.

I mange generasjoner har elever i skolen fått lære språk som engelsk, tysk og fransk som andre- og tredjespråk på skolen, fordi dette ble ansett som viktig kompetanse å ha med seg i arbeidslivet. I dag og i fremtiden er det et språk som er minst like viktig – det digitale språket programmering. Dette språket er hjertet i all teknologi og omgir oss alle på daglig basis.

 

En rapport fra Utdanningsdirektoratet (2016) fastslår at alle elever trenger en utdanning som gjør dem i stand til å forholde seg til teknologi i hverdagen, ta stilling til dilemmaer som den teknologiske utviklingen genererer og forstå hvordan teknologi kan fremme eller hemme en bærekraftig utvikling (udir, 2016). Dagens elever skal ikke bare kunne fungere i samfunnet, men de skal også sette sitt preg på, utvikle og gi retning til fremtidens samfunn. Siden kunnskapsløftet i 2006 har teknologi vært en del av grunnskolen i form av det obligatoriske, flerfaglige emnet «Teknologi og Design». Erfaring viser likevel at den obligatoriske teknologiundervisningen har blitt nedprioritert, og at teknologifagets plass i skolen og læreplanverket er for svak (udir, 2016).

Hvis vi ser på andre land i Europa har 15 land innført programmering på skolen siden 2013. I Storbritannia har programmering vært et obligatorisk fag på alle trinn i grunnskolen siden 2014. Av de 12 landene som blir nevnt i rapporten er ikke Norge en av dem. Norges ambisjoner for tilsvarende tiltak er bortimot minimale; programmering skal kun være et valgfag for utvalgte ungdomsskoler som et pilotprosjekt – de neste tre årene.

 

Dette handler om at alle barn i Norge har rett på en utdanning som gjør dem kvalifisert til å ta del i arbeidslivet i fremtiden. Det handler også om hvor konkurransedyktig vi ønsker at landet vårt skal være. Det er ikke til å unngå at fremtidens jobber i stor grad kommer til å være teknologisk rettet, og fremtidens arbeidstakere er nødt til å ha et grunnlag fra grunnskolen som gjør dem kvalifisert til dette.

Alliansen som står bak «Barns digitale rettigheter» er ikke alene om å mene at programmering må inn i skolen. Faggruppen i udir (2016) anbefaler at et nytt teknologifag som har programmering og digital teknologi som betydelige komponenter innføres som obligatorisk fag i skolen.

Last ned alle rettighetene